kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

 

ژل پر قدرت کنسروی

 

در این محصول خوشبوکننده بصورت ژل معطر پر قدرت در یک بسته بندی تزیینی قرار داده شده است. می توانید آن را زیر صندلی و یا صندوق عقب اتومبیل قرارداده و یا حتی جهت استفاده در منزل و محل کار به منظور تغییر موثر در مقابل بوهای ناخوشایند داخلی مورد استفاده قرار دهید. طول عمر این محصول به دلیل تبخیر آهسته ژل معطر بسیار طولانی می باشد.